/>

Årets Norlandia Quest är igång

Nu är det snart dags! För tredje året i rad, presenterar vi arbetet kring Norlandia Quest. Ett genomförande där vi utforskar och anammar frågor som berör ett specifikt tema – årets tema är Go Green. Ett tema som känns aktuellt, men framförallt väldigt viktigt. Här får vi chans att utforska och lära oss mer om miljö- och hållbarhetsfrågor; skapa förståelse kring att vi tillsammans kan göra skillnad, att vi bär ett gemensamt ansvar att ta hand om planeten vi bor på. Målet med årets tema är att våra barn ska:

  • Delta i att skapa sin egen framtid

  • Bidra till en mer hälsosam och grön miljö

  • Lära sig om återvinning

  • Bli medvetna om de möjligheter naturen ger oss

  • Uppleva att grönt är kul

Barnen kommer under v. 5 att presentera sina olika projekt som berör temat Go Green. Om du inte redan har fått information om hur förskolan presenterar sina aktiviteter, kontakta din förskolechef som gärna berättar mer.

Genomförandet av Norlandia Quest är ett integrerat element i Kunskap & Innovation, Norlandia Förskolors pedagogiska koncept. Ambitionen med den utgångspunkten är att barn som går på Norlandia Förskolor ska vara nyfikna, känna stark motivation till att utforska och känna drivkraft till att skapa nya idéer. Vi strävar efter att uppmärksamma omvärlden – stort som smått.