/>

Stor Kunskapsmässa arrangeras 8 november

Fredag 8 november anordnas en stor Kunskapsmässa på Norlandia Förskolor Utkiken i Nacka. All pedagogisk personal på 30 av våra totalt 70 förskolor medverkar, och syftet med dagen är att lära av varandra och utveckla vårt pedagogiska koncept. – Det kollegiala lärandet är centralt för att vi på bästa sätt ska kunna utveckla varje barn utifrån sina förutsättningar, säger Ulla Dunell-Svensson, skolchef på Norlandia Förskolor.

Norlandia Förskolor Utkiken i Nacka förvandlas i november till en stor Kunskapsmässa där hundratalet rektorer och pedagoger deltar. Workshops, föreläsningar och prisutdelning står på programmet, och på mässområdet presenterar förskolorna sina riktningar och pedagogiska arbete.

- Evenemanget är det första i sitt slag i Norlandia Förskolors historia och vi är mycket förväntansfulla inför vår gemensamma Kunskapsmässa. Under dagen kommer vi få ta del av presentationer och ”best practice” som ska inspirera deltagande förskolor att utveckla sitt pedagogiska arbete, säger Ulla Dunell-Svensson.

Med vårt pedagogiska koncept och förhållningssätt Kunskap & Innovation som plattform är vår målsättning är att utveckla varje barn till att bli mer nyfikna, utforskande och idéskapande. Med läroplanen som vägledning skapar pedagogerna meningsfulla dagar fyllt med lek, lärande och utmaningar. Alltid med vår slogan nya upptäckter – varje dag som tydlig ledstjärna.

- Att förena kunskap med en inriktning inom innovation ser vi som ett självklart arbetssätt på våra förskolor. Kunskap är naturligtvis centralt, men vi ser också att dagens barn redan under förskoleåren behöver lära sig att vara nyfikna, kreativa och våga utmana för att utvecklas på bästa sätt. Att under en dag samla all personal och tillsammans vara just nyfikna, kreativa och våga utmana varandras arbetssätt ser vi som ett naturligt led i vårt pedagogiska arbete, säger Ulla Dunell-Svensson.

Under Kunskapsmässan tillkännages även vinnarna i de tre tävlingskategorierna Det professionella mötet, Global framtid och Mat med Smak - den magiska måltiden. De nominerade, som antingen kan vara en enskild pedagog eller ett helt arbetslag, bedöms utifrån hur väl man har lyckats uppnå ett gott bemötande, ett kvalitativt hållbarhetsarbete och att skapa måltidsupplevelser där barnens alla sinnen ska tillfredsställas. Juryn består av representanter från Norlandia Förskolors ledningsgrupp.

Kontakt 

Ulla Dunell-Svensson, skolchef
E-post: ulla.dunell.svensson@norlandia.com
Tel: 072-500 18 74