Norlandia Förskolor Eds

Norlandia Förskolor Eds erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras.

Eds ligger i Upplands Väsby och erbjuder 60 förskoleplatser fördelade på tre avdelningar. Eds är inrymd i en anrik villa med nytänkande lärmiljö. Genom vårt pedagogiska arbete genomför vi under året olika projekt och aktiviteter för att stimulera våra barn till nya lärdomar och erfarenheter. Vi har en stor utegård med planteringar, utomhusleksaker och motorikbana där våra barn vistas dagligen. I närområdet finns gott om grönområden, lekplatser och bibliotek som vi regelbundet besöker. 

Det dagliga mötet och dialogen med barnets vårdnadshavare skapar ett ömsesidigt förtroende, trygghet och glädje till hela familjen. Vi lever efter mottot; tillsammans skapar vi en förskola med utgångspunkt för barnens bästa. Vårdnadshavare är alltid välkomna att ta del av verksamheten.