GoGreen

GoGreen är Norlandia Förskolors miljösatsning som utformats utifrån både FNs hållbarhetsmål samt våra styrdokument skollagen och läroplanen. Vi ger våra barn kunskap om nuläget och hur vi tillsammans kan bidra till ett mer miljövänligt och hållbart samhälle, ur ett socialt, globalt och lokalt perspektiv. Vi påverkar vår miljö i stort och smått – på förskolan kan vi minska matsvinnet, källsortera, minska användning av plast och återvinna. Tillsammans med barn och vårdnadshavare ser vi till att rusta oss med nya kunskaper för att bidra till en mer hållbar framtid.

Tänka globalt och handla lokalt

Våra miljöprojekt utgår från lokala fokusområden på våra förskolor. Barnen är våra projektledare eller ’miljöagenter’, där deras nyfikenhet styr projektets innehåll och mål. Vi samarbetar med nationella samarbetspartners genom kompetenscenter inom miljöområdet såväl som med lokala miljöaktörer.

Våra barn är framtiden! Därför är det viktigt att de ges möjligheten att få kunskap och skapa sig en egen bild om hur de vill att världen de växer upp i ska se ut, utifrån hur världen ser ut idag.